Lasteaiast

Tallinna Muhu Lasteaed on munitsipaalharidusasutus, mille ülesandeks on anda lastele alusharidus. Lasteaed avati 02.10.1989 aastal Tallinna Päevakoduna nr. 175. 1999. aastal muudeti see Tallinna Muhu lasteaiaks.

Toit ja tervis

Igapäevaselt toimuvad lasteaias mitmed tegevused, nagu liikumistegevused, tervisepäevad, karastamine ja kehalise arengu jälgimine. Täpsema ülevaate saab allolevast tabelist.

Õppetöö

Õppe- ja kasvatustegevuse metoodilised alused Õppe- ja kasvatustöö lasteaias toimub vastavalt õppekavale. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks on laste kehalise, vaimse, sotsiaalse, kõlbelise ja esteetilise arengu toetamine. See protsess lähtub lapsest, soodustades eesmärgipäraselt tema arengut ja õppimist ning pakkudes talle õppimiskogemusi, mis on vastavuses tema arengu tasemele omase teadmiste omandamise viisiga.