2020 a. septembrikuu ürituste plaan

 

  1. september kell 9.10 ja 9.45 Muusikalis-didaktiline üritus: «Prügihunt ja

Superjänes lastel külas»   – Roheline kool

   10.00 -12.00   Sportlik meelelahutus „Õuesõpe“

  1. september Nädalateema aruteluks

„Mis on loodus, kuidas saaks seda säilitada“

Roheline kool

Laste käelise tegevuse tööde näitus (verаndal, nädala

jooksul)

  1. . september Lapsevanemate koosolekud (rühmiti, nädala jooksul)

Ankeet lapsevanematele „Teie ootused“, digitaalselt

  1. september kell 10.00 Ekskursioon Eesti Vabaõhumuuseumi.

«Sügisene talupäev». Osalevad 5. ja 12 rühm.

  1. september „Koristusnädal“ „Puhas õueala“ Roheline kool
  2. september       Spordipäev Mahtra lasteaias. Osaleb 5. rühm.
  3. september kell 13.00 Infotund: distantsõpe.