Kuupäev

Üritus

Vastutaja

1

Tervist Edendav Lasteaed: Sportlik-mänguliine üritus.

Naljapäev (toimub rühmades)

Virtuaalne ekskursioon Eesti Vabaõhumuuseumi:

9.15 8. rühm,

11.45 – 7. rühm

Rühmade õpetajad

5

Rohelise Kooli õueprogramm „Mere sõbrad“.

Tervist Edendav Lasteaed 05.-09.04 Laste tervisekontroll (kehakaal, mõõtmine)

Rühmade õpetajad

6

Fotokonkurss „Mere ääres“

Teatrifestival Mahtra gümnaasiumis (osaleb 12. rühm).

Rühmade õpetajad, lapsevanemad.

muusikaõpetaja, 12. rühma õpetajad

7

Laste arengukaardid (II osa). Koolivalmiduskaardid. 5. ja 12. rühmad

5. ja 12. rühma õpetajad

8

Temaatiline üritus lastele „Vesi – milline see on?“

Eesti keele õpetaja

14

Tervist Edendav Lasteaed: nädalateema“ Ohutu käitumine õuealal“

Rühmade õpetajad

15

Roheline Kool: Sportlik meelelahutus „Kevadine retk“

Liikumisõpetaja

19

Tervist Edendav Lasteaed: Tervete hammaste nädal.

Rühmade õpetajad

26

Tervist Edendav Lasteaed 26.-30.04. praktiline tegevus „Taime imeline teekond seemnest istikuks“

Roheline Kool: 26.-30.04. – Talgupäev Muhu lasteaias.

Rühmade õpetajad, õppealajuhataja, õpetajad, lapsevanemad.

27

Tervist Edendav Lasteaed: Fotonäitus „Seemnekese uus elu“

29

13.00 Infotund: IT kasutamine töös lastega.

Õppealajuhataja, eesti keele õpetaja.