Kodulugu, loodus tehnika

 3. eluaastaks

•  omama elementaarset ettekujutust inimesest, tema füüsilisest ja psüühilisest seisundist;

•  omama ettekujutust kodust ja talle lähedastest inimestest;

•  tundma koduseid tarbeesemeid;

•  oskama eristada iseloomulikke ilmaolusid, seostama ilmaolusid oma isikliku kogemusega;

•  oskama eristada ja näitama kahte liiki puid;

•  oskama eristada peenral kasvavaid lilli õite värvuse järgi;

•  tundma välimuse, maitse, ja nimetuse järgi ära juur- ja puuvilju;

•  omama esmast ettekujutust kodu- ja metsloomadest, lindudest ja putukatest (välimus, värvus, iseloomulikud jooned);

•  tundma mõningaid transpordiliike, õpetada seostama neid mänguautodega ja leidma piltidelt;

•  omama ettekujutust asjadest, mis lihtsustavad inimese töid