Tallinna Muhu Lasteaed on munitsipaalharidusasutus, mille ülesandeks on anda lastele alusharidus. Lasteaed avati 02.10.1989 aastal Tallinna Päevakoduna nr. 175. 1999. aastal muudeti see Tallinna Muhu lasteaiaks.

Lasteaed töötab 5 päeva nädalas kella 630 kuni 1830. Lasteaias töötab 11 rühma, neist 3 sõimerühma.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö aluseks on austus lapse kui indiviidi vastu ja tema õpihuvi, annete ja võimete toetamine. Lasteaed väärtustab kõrgelt loovust, oskust õppima õppida ja kohanemisvõimet kiiresti muutuvas maailmas.

Õppe- ja kasvatustegevus on suunatud laste edule eesti ühiskonnas, riigikeele, eesti ajaloo ja kultuuritraditsioonide tundmisele, samas toetab lasteaed last tema emakeele ja kultuuri säilitamisel. Lasteaed panustab laste emotsionaalsesse arengusse, täites nende elu värvikate sündmuste, meelelahutuste ja teatrietendustega. Lasteaias on loodud tingimuste kompleks, mis optimaalselt kindlustab laste turvalisust, füüsilise ja vaimse tervise kaitset.

Lasteaias omandatud teadmised, oskused, vilumused ja käitumisnormid annavad lastele võimaluse olla edukad koolis ja ka igapäevaelus.

Lasteaed teostab oma tegevust tihedas koostöös laste vanematega. Selline koostöö on suunatud ühiste nõudmiste ja arusaamade kujunemisele igapäevaelu harjumuste, toitumise, hügieeni, käitumisnormide, kasvatuseesmärkide, -meetodite ja -vahendite suhtes. Lasteaia ja perekonna koostöö aitab neil saada mõttekaaslasteks laste isiksusliku arengu  keerukal teekonnal.

 

Visioon

 Tallinna Muhu Lasteaias on loodud arengukeskkond, kus lapsed arenevad igakülgselt mängude ja integratsioonitegevuste ning perekonna väärtuste toetamise kaudu.

 

Missioon

Tingimuste loomine edukaks integreerumiseks kaasaaegsesse keskkonda, tolerantsuse arendamine teiste rahvuste ja erivajadustega inimeste suhtes.

 

Väärtused

* Usaldus – hoiame ja arendame usaldussuhteid laste-, lastevanemate- ja töökaaslastega.

*  Koostöö – tegutseme koos laste ja lastevanematega ühise eesmärgi nimel, oleme avatud koostööks kõikidele huvigruppidele.

* Integratsioonioskused ja head vastastikused suhted laste, lastevanemate ja kolleegidega.

*  Loovus – hindame kõrgelt töötajate ja laste loovust, tunneme sellest rõõmu.

 

Traditsioonid

 • September – Teadmistepäev
 • Oktoober – Lasteaia sünnipäev, Õpetajate päev
 • Novenmber – Isadepäev, Sügispidu, Kadripäev
 • Detsember – Jõulupäkapiku päev, jõulupühad
 • Jaanuar – Lumelinna ehitamine
 • Märts – Vastlapühad, Emakeelepäev, Teatripäev
 • Aprill – Osalemine laste loomingu festivalil Mahtra põhikoolis
 • Mai – Lahtiste uste päev, Emadepäev, Lõpupidu, puude istutamine lasteaia õues
 • Juuni – Lastekaitsepäev

 

Huvitegevus lasteaias

 • eesti keel
 • inglise keel
 • joonistamine
 • malering
 • konstrueerimine
 • peotants
 • karatee
 • OFP Sintai
 • võimlemine

 

Koostööpartnerid

 • “Leo lastel külas” – koostöö liikluspolitseiga,
 • Tuletõrja- ja Päästeamet,
 • Lasnamäe Linnaosa Valitsus,
 • Tallinna Mahtra Lasteaed,
 • Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Tallinna Läänemere Gümnaasium.