3

Tervist Edendav Lasteaed

03.05 – 07.05.21

Fotonäitus „Ema ja laps“

Rühmade õpetajad

4

Laste arengukaartide analüüs (2. osa) 17.05.21

Õppetöö analüüs, aruannete koostamine 24.05.21

Töö HEV lastega – analüüs 17.05.21

Rühmade õpetajad

logopeed

5

Tervist Edendav Lasteaed

Koolitus lastele

Ohutu käitumine veekogu ääres“ (kuu aja jooksul)

Ekskursioom „Mere ääres“ (kuu aja jooksul)

Eesti keele õpetaja

rühmade õpetajad

6

Tervist Edendav Lasteaed

Praktiline tegevus

Kingitus Emadepäevaks“

Rühmade õpetajad

7

10

Kevadine meelelahutus

9.10 3. rühm

9.40 9. rühm

Muusikaõpetaja

rühmade õpetajad

11

Kevadine meelelahutus

9.10 – 10. rühm

9.40 – 8. rühm (teatrietendus)

Muusikaõpetaja

rühmade õpetajad

12

Arenguvestluste läbiviimine õpetajatega

Direktor

õppealajuhataja

13

Kevadine meelelahutus ja hüvastijätt lõpetajatega

11.00 – 11. rühm

Muusikaõpetaja

14

Kevadine meelelahutus ja hüvastijätt lõpetajatega

11.00 – 7. rühm

Muusikaõpetaja

17

Lasteaia õueala, verandade, inventari korrastamine ja ettevalmistamine suveks.

Majandusjuhataja

rühmade õpetajad

18

Roheline kool

Maitse- ja lilletaimede peenardele istutamine

Rühmade õpetajad

19

Roheline kool

Joonistusvõistlus „Lilled“ (asfaldil)

Rühmade õpetajad

20

21

Roheline kool

Nimekiri lasteaia õuealal kasvavatest taimedest

Rühmade õpetajad

24

25

Tervist Edendav Lasteaed

Spordiüritus ja võistlus „Liivaloss“

Rühmade õpetajad

liikumisõpetaja

26

13.00 Pedagoogiline nõukogu

Õppealajuhataja

27

Lõpupidu

11.00 – 5. rühm

Muusikaõpetaja

28

Lõpupidu

11.00 – 12. rühm

Muusikaõpetaja

31