Sisekontroll:

Lapse arengukaardid

Arenguvestlused lapsevanematega

Aasta aruanne

Lähtuvalt Tallinna Haridusameti soovitustest on kuu teema: Keskkonnakuu

Теema: Tervist edendava keskkonna arendamine ning uute teadmiste omandamine tervise toetamiseks

Kuupäev

Üritus

Vastutab

2

Tervist Edendav Lasteaed

03.05 – 07.05.21

Fotonäitus „Ema ja laps

rühmade õpetajad

5

Kevadine meelelahutus

9.15 – 6. rühm

10.00 – 12. rühm

11.45 – 8. rühm

muusikaõpetaja

6

Kevadine meelelahutus

9.159. rühm

10.00 – 10. rühm

Tervist Edendav Lasteaed

Praktiline tegevus

„Maitsev kingitus Emadepäevaks“

muusikaõpetaja

rühmade õpetajad

9

Koolivalmiduskaartide analüüs (2 osa)

Tähtaeg: 20.05.2022

Õppetöö analüüs, aruannete koostamine.

Tähtaeg: 20.05.2022

Töö erivajadusega lastega – analüüs.

Tähtaeg: 20.05.2022

rühmade õpetajad

spetsialistid

logopeed

10

Tervist Edendav Lasteaed

Perepäev „Kõige sportlikum pere“

rühmade õpetajad

12

13.00 Infotund

Koolitus

«Muinasjututeraapia»

direktor

16

Tervist Edendav Lasteaed

Nädalateema

„Ohutu käitumine õuealal“

rühmade õpetajad

17

Tervist Edendav Lasteaed

Koolitus lastele

„Ohutu käitumine veekogu ääres“

Roheline kool

Ekskursioon „Mere ääres“

(17.05 – 20.05.2022)

rühmade õpetajad

vanemate rühmade õpetajad

19

Lõpupidu

12.00 11. rühm

muusikaõpetaja

20

Lõpupidu

12.00 7. rühm

muusikaõpetaja

21

Pedagoogiline nõukogu (väljasõiduga)

21.05.2022

direktor

23

Roheline kool

Õueala, verandade kujundamine, nende varustamine suvetegevuste inventariga

majandusjuhataja

rühmade õpetajad

24

13.00 Pidulik üritus lasteaias

(lasteaias on külalised)

direktor

õppealajuhataja

25

Roheline kool

Maitse ja lilletaimede istutamine

rühmade õpetajad

26

Roheline kool

Joonistusvõistlus „Lilled“ (asfaldil)

rühmade õpetajad

1.06.2022

Tervist Edendav Lasteaed

Sportlik meelelahutus õues „Lastekaitsepäev“

Meelelahutus lastele

3D – multifilm

rühmade õpetajad

õppealajuhataja