1. mai Lapse arengu jälgimise kaart (2. osa). Esitamise tähtaeg: 15.05.
 2. mai Õppetöö analüüs, rühmaaruannete koostamine.

Töö erivajadusega lastega – analüüs. Esitamise tähtaeg: 16.05.

 1. mai Laste kunstinäitus „Lill emale”
 2. mai Emadepäeva pidu

9.15 7. rühm

10.00 11. rühm

11.00  12. rühm

15.30 Etendus „Küürselg-sälg”. Teater «Tuuleveski”

 1. mai Emadepäeva pidu

                        15.30  6. rühm

                        16.30 9. rühm

9 mai              Emadepäeva pidu

                        10.15 5. rühm

                        11.00 8. rühm

                        10.45 10. rühm

 1. mai Arenguvestlused õpetajatega
 2. mai 9.00 Lasteaia töö hindamine (Tallinna Haridusamet)
 3. mai 13.00 Pedagoogiline nõukogu
 4. mai Lasteaia territooriumi ja verandade korrastamine, nende õppevahenditega varustamine    suveks.
 1. mai Lõpupidu

15.00 8. rühm

 1. mai Lõpupidu
  12.00 10. rühm