5. märts kell 13.00 Pedagoogiline nõukogu
12. märts kell 10.00 Lavastus. Osaleb 8. rühm. Teatrifestival. Külalised teistest
lasteaedadest.
13. märts Emakeelepäev Räägime ainult riigikeeles.
17. märts kell 10.00 Ekskursioon „Filmi sisse minek”
18. märts kell 9.15 Teatrietendus „Kass, kes kõndis omapead” (R. Kiplingi ainetel). Teater
„Luna park”
kell 10.00 konkurss «Eesti keele ilus kõla” Lindakivi kultuurikeskuses.
20. märts Lavastus „Tare-tareke” Kanuti huvikoolis. Osaleb 5. rühm.
24. märts kell 9.30 Raudtee.
Infotund lastele. Osalevad 5., 6., 9. ja 12. rühmad.
26. märts kell 9.30 Lahtine presentatsioon: lõimitud tegevus + eesti keel. Osaleb 7. rühm.