Sisekontroll: päevarežiimist kinnipidamine

Kuupäev

Üritus

Vastutaja

1

Tervist Edendav Lasteaed

01.03-05.03

Südamenädal

Eesti Tervishoiu Muuseum

eesti keele õpetaja

8

Roheline Kool

Pesakastide meisterdamine lindudele

rühmade õpetajad, lapsevanemad

10

Vastlapäev (õues)

liikumisõpetaja, rühmade õpetajad

12

Emakeelepäev

Suhtleme omavahel eesti keeles!

eesti keele õpetaja, rühmade õpetajad

15

Tervist Edendav Lasteaed

„Minu nädalakava“

rühmade õpetajad

17

NB! Kuupäev on täpsustamisel!

Tervist Edendav Lasteaed

Pedagoogiline nõukogu

Koolitus õpetajatele

e-tund Eesti Tervishoiu Muuseumis

direktor

õppealajuhataja

22

Roheline kool

Vestlused lastega „Prügikott on moes ja mõttetud asjad on poes“

rühmade õpetajad

24

Roheline kool

Mere sõbrad (õues)

rühmade õpetajad,

5. rühma õpetajad

25

Roheline kool

Maatund

rühmade õpetajad

26

Teatripäev

muusikaõpetaja

30

NB! Kuupäev on täpsustamisel!

Lahtine tegevus

Integreeritud tegevus + eesti keel

8. ja 10. rühmad

rühmade õpetajad

31

NB! Kuupäev on täpsustamisel!

Lahtine tegevus

Integreeritud tegevus + eesti keel

7. ja 11. rühmad

rühmade õpetajad