Ettekirjutused

2014

Päästeameti ettekirjutus 27.01.2014 nr 7.2-6.1/45-1

Päästeameti ettekirjutuse täitmine 31.01.2014 nr 1-3/14/5-1

Päästeameti ettekirjutuse täitmine 28.02.2014 nr 1-3/14/5-2

Päästeameti ettekirjutuse täitmine 04.04.2014 nr 1-3/14/5-3

2013

Terviseameti Põhja talituse inspekteerimise akt 07.06.2013 nr TL13 JA-76

Veterinaar- ja Toiduameti kontrollakt 28.08.2013 nr 01-24T-13/110

Terviseameti Põhja talituse inspekteerimise akt 11.11.2013 nr TL13 JA-149T

Päästeameti ettekirjutus 05.03.2013 nr 7.2-6.1/325-1

Päästeameti ettekirjutuse täitmine 03.04.2013 nr 1-3/13/17-1

Päästeameti ettekirjutuse täitmine 07.05.2013 nr 1-3/13/17-2

Päästeameti ettekirjutuse täitmine 31.05.2013 nr 1-3/13/17-3

2012

Terviseameti Põhja talituse inspekteerimise akt 23.03.2012 nr TL12 JA-36T

Terviseameti Põhja talituse inspekteerimise akt 20.11.2012 nr TL12 JA-115

Päästeameti ettekirjutus 02.03.2012 nr PA 7.2-6.1/175

Päästeameti ettekirjutuse täitmine 16.03.2012 nr 1-3/12/20-1

Päästeameti ettekirjutuse täitmine 18.05.2012 nr 1-3/12/20-2

Päästeameti ettekirjutuse täitmine 25.09.2012 nr 1-3/12/20-3

Päästeameti ettekirjutuse täitmine 23.11.2012 nr 1-3/12/20-4

 

 

Uuringud

2014

Terviseamet. Uhtmete mikrobioloogiline uuring 01.04.2014 nr 17619

AS Tallinna Vesi Laborid. Analüüsiprotokoll 04.04.2014 nr VL-14-112

2013

Terviseamet. Uhtmete mikrobioloogiline uuring 27.03.2013 nr 13523

AS Tallinna Vesi Laborid. Analüüsiprotokoll 17.04.2013 nr VL-13-151

2012

Terviseamet. Uhtmete mikrobioloogiline uuring 23.04.2012 nr 9952-9953

Keskkonnaameti kiirgusosakond. Radooniuuringu tulemused 02.05.2012

AS Tallinna Vesi Laborid. Analüüsiprotokoll 07.05.2012 nr VL-12-234