Sisekontroll:

Rühmade valmisolek uueks õppeaastaks

 

Kuup. Üritus Vastutajad
1 Liikumise, tervise ja koolispordi teema-aasta soovituslikud tegevussuunad haridusasutustes 2021/22. õppeaastal

10.00  Õuesõppe sportlik-muusikaline  meelelahutus

muusikaõpetaja, eesti keele õpetaja, rühmade õpetajad
2 10.30    Mereprügipüüdur

7. ja 11. rühmad

Roheline kool

eesti keele õpetaja
6 Nädalateema lastega arutamiseks

“Mis on loodus ja kuidas saaks seda säilitada“

Roheline kool

rühmade õpetajad
7 Käeliste tegevuste näitus

veranda seinal (nädala jooksul)

rühmade õpetajad
9 Liikumise, tervise ja koolispordi teema-aasta soovituslikud tegevussuunad haridusasutustes 2021/22. õppeaastal

Spordipäev Lasnamäe spordikeskuses.

«Mina oskan seda»

9.30 – 12.00

8. rühma õpetajad
10 Vajalike kirjatarvete ja mänguasjade nimekiri rühmades õpetajad
13 Lastevanemate koosolekud

nädala jooksul

Küsimustik lastevanematele “Teie ootused”

rühmade õpetajad
14 Nädalate ja aastateemad rühmade õpetajad
15 Rühmade valmisolek õppeaastaks

Rühmaruumide ja laoruumide kontroll

direktor
16 Eesti Vabaõhumuuseum

Sügisene talupäev

Roheline kool

11. rühma õpetajad
17 Eliis

·        Kõikide andmete sissekandmine – eesmärgid, rühm, laste nimekirjad, plaanid jne.

·        Lastevanematele Eliisi tutvustamine

 

rühmade õpetajad  õppealajuhataja
20 Koristusnädal Неделя уборки

„Puhas õueala“

Roheline kool

majandusjuhataja
22  Keskonnake

10.00  –  8. ja 10. rühmad

10.45 – 7. Ja 11. rühmad

Roheline kool

eesti keele õpetaja
24  Eesti Loodusmuuseum „Muutused looduses“

Roheline kool

8. ja 10. rühmade õpetajad
27 Liikumise, tervise ja koolispordi teema-aasta soovituslikud tegevussuunad haridusasutustes 2021/22. õppeaastal

Fotovõistlus

“Liikumisrõõm”

Tervist Edendav Lasteaed

rühmade õpetajad
30 Nädalateema lastega arutamiseks

Rahvusvaheline merepäev.”

Roheline kool

 

13.00     Infotund

 

õppealajuhataja