Jaanuarikuu üritused

Kuupäev Üritus Vastutaja 5 Muusikaline meelelahutus „Hüvastijätt kuusepuuga“ 9.05 – 5. rühm 9.30 – 4. rühm muusikaõpetaja 6 Muusikaline meelelahutus „Hüvastijätt kuusepuuga“ 9.05 – 9. rühm 9.30 – 6. rühm 10.10 – 10. rühm 12.00 – 8. rühm muusikaõpetaja 7 Muusikaline meelelahutus „Hüvastijätt kuusepuuga“ 9.05 – 12. rühm 10.00 – 11. rühm 12.00 – 7….

Loe lisaks

Detsembrikuu üritused

  Kuupäev Üritus Vastutaja 1 Rühmade ja lasteaia kaunistamine Jõuludeks   Jõulupäkapiku päev (Toimub igas rühmas eraldi) õppealajuhataja rühmaõpetajad   rühmaõpetajad 2 Ankeet „Personali rahulolu“ direktor 6 Roheline kool Ma olen sinuga Sõpradele kingituste valmistamine jäätmematerjalist 6.12 – 10.12.2021 (lastekodule, eakatele, teiste Tallinna lasteaedade sõpradele, meie lasteaia teistest rühmadest sõpradele)   rühmaõpetajad 8 13.00    Pedagoogiline…

Loe lisaks

Novembrikuu ürituste plaan

Sisekontroll Lapse arengukaardi analüüs (1. osa) Individuaalne töö lastega (ELIIS) Kuup. Üritus Vastutaja 4 Sügispidu 9.45 – 10. rühm 10.30 – 8. rühm Roheline kool Muusikaõpetaja 5 Осенний праздник 9.15 – 12. rühm 10.00 – 11. rühm 10.40 – 7. rühm Roheline kool Muusikaõpetaja 10 Mardipäev 7. ja 11. rühmad Eesti keel kultuuritundides Eesti keele…

Loe lisaks

Septembrikuu ürituste plaan

  Sisekontroll: Rühmade valmisolek uueks õppeaastaks   Kuup. Üritus Vastutajad 1 Liikumise, tervise ja koolispordi teema-aasta soovituslikud tegevussuunad haridusasutustes 2021/22. õppeaastal 10.00  Õuesõppe sportlik-muusikaline  meelelahutus muusikaõpetaja, eesti keele õpetaja, rühmade õpetajad 2 10.30    Mereprügipüüdur 7. ja 11. rühmad Roheline kool eesti keele õpetaja 6 Nädalateema lastega arutamiseks “Mis on loodus ja kuidas saaks seda säilitada“…

Loe lisaks

Maikuu üritused

3 Tervist Edendav Lasteaed 03.05 – 07.05.21 Fotonäitus „Ema ja laps“ Rühmade õpetajad 4 Laste arengukaartide analüüs (2. osa) 17.05.21 Õppetöö analüüs, aruannete koostamine 24.05.21 Töö HEV lastega – analüüs 17.05.21 Rühmade õpetajad logopeed 5 Tervist Edendav Lasteaed Koolitus lastele „Ohutu käitumine veekogu ääres“ (kuu aja jooksul) Ekskursioom „Mere ääres“ (kuu aja jooksul) Eesti keele…

Loe lisaks

Aprillikuu üritused

  Kuupäev Üritus Vastutaja 1 Tervist Edendav Lasteaed: Sportlik-mänguliine üritus. Naljapäev (toimub rühmades) Virtuaalne ekskursioon Eesti Vabaõhumuuseumi: 9.15 8. rühm, 11.45 – 7. rühm Rühmade õpetajad 5 Rohelise Kooli õueprogramm „Mere sõbrad“. Tervist Edendav Lasteaed 05.-09.04 Laste tervisekontroll (kehakaal, mõõtmine) Rühmade õpetajad 6 Fotokonkurss „Mere ääres“ Teatrifestival Mahtra gümnaasiumis (osaleb 12. rühm). Rühmade õpetajad, lapsevanemad….

Loe lisaks

Märtsikuu üritused 2021

Sisekontroll: päevarežiimist kinnipidamine Kuupäev Üritus Vastutaja 1 Tervist Edendav Lasteaed 01.03-05.03 Südamenädal Eesti Tervishoiu Muuseum eesti keele õpetaja 8 Roheline Kool Pesakastide meisterdamine lindudele rühmade õpetajad, lapsevanemad 10 Vastlapäev (õues) liikumisõpetaja, rühmade õpetajad 12 Emakeelepäev Suhtleme omavahel eesti keeles! eesti keele õpetaja, rühmade õpetajad 15 Tervist Edendav Lasteaed „Minu nädalakava“ rühmade õpetajad 17 NB! Kuupäev…

Loe lisaks

Veebruarikuu üritused 2021

1. veebruar Tervist Edendav Lasteaed 01-05.02. Vestlus lastega „Kui oled üksinda kodus“ 2. veebruar „Küünlapäev“ Roheline Kool – kuu jooksul istutatakse rühmades taimi 8. veebruar Tervist Edendav Lasteaed 08-12.02 Sõbrapäeva meenete ja kaunistuste valmistamine naaberrühmadest sõpradele kinkimiseks 12. veebruar Sõbrapäevaüritused rühmades ja meenete kinkimine sõpradele 16. veebruar Tervist Edendav Lasteaed Eesti rahvusköök “Vastlapäev“ 17. veebruar…

Loe lisaks

Jaanuarikuu üritused 2021

4. jaanuar – TEL projekt «Terve laps on rõõmulaps“ 4-8. jaanuar – Fotonäitus „Koos ema ja isaga talvisel jalutuskäigul“ (Facebook) – Muusikaline meelelahutus „Hüvastijätt kuusekesega“ 9.05 – 3. rühm 9.25 – 9. rühm 10.10 – 11. rühm 12.00 – 7. rühm 5. jaanuar – Muusikaline meelelahutus „Hüvastijätt kuusekesega“ 9.05 – 8. rühm 9.30 – 10….

Loe lisaks