Maikuu üritused

Sisekontroll: Lapse arengukaardid Arenguvestlused lapsevanematega Aasta aruanne Lähtuvalt Tallinna Haridusameti soovitustest on kuu teema: Keskkonnakuu Теema: Tervist edendava keskkonna arendamine ning uute teadmiste omandamine tervise toetamiseks Kuupäev Üritus Vastutab 2 Tervist Edendav Lasteaed 03.05 – 07.05.21 Fotonäitus „Ema ja laps rühmade õpetajad 5 Kevadine meelelahutus 9.15 – 6. rühm 10.00 – 12. rühm 11.45 –…

Loe lisaks

Aprillikuu üritused

APRILLIKUU ÜRITUSED 2022 Kuuteema: südamekuu, südametervise hoidmine, naer on terviseks 1 Tervist Edendav Lasteaed Sportlik-mänguliine üritus. Naljapäev Viiakse läbi rühmades Naljaraamatu koostamine (jagatakse teiste rühmadega) rühmade õpetajad muusikaõpetaja rühmade õpetajad 4 Tervist Edendav Lasteaed 04.04 – 08.04 Südamenädal Lastetervise kontroll (kaalumine, mõõtmine) Tervist Edendav Lasteaed Harjutused lastele (jooga) rühmade õpetajad rühmade õpetajad 9. rühma õpetajad…

Loe lisaks

Märtsikuu üritused

Kuupäev(ad) Üritus Vastutaja 1-8 Tervist Edendav Lasteaed Eesti rahvamängud lasteaia territooriumil „Õues on tore“ rühmade õpetajad, 3 Vastlapäeva üritused (lasteaia territooriumil) rühmade õpetajad, 7 HA, Tervist Edendav Lasteaed Minu nädalaplaan. Nädala teema: vitamiinid rühmade õpetajad, 14 Emakeelepäev Suhtleme omavahel eesti keeles! eesti keele õpetaja rühmade õpetajad, 15 15.00 – Pedagoogiline nõukogu õppealajuhataja 22 Roheline kool,…

Loe lisaks

Veebruarikuu üritused

VEEBRUARIKUU ÜRITUSED 2022 Sisekontroll: Päevakavast kinnipidamine, turvalisus Kuupäev Üritus Vastataja 1 Tervist Edendav Lasteaed 01.02 – 05.02 Vestlus lastega teemal „Kui oled üksinda kodus“ õpetajad 2 Roheline kool Kuu aja jooksul istutatakse rühmades taimi õpetajad 7 Ma olen sinuga 07.02 – 11.02 Sõbrapäeva meenete ja kaunistuste valmistamine naaberrühmadest sõpradele  õpetajad 14 Ma olen sinuga Sõbrapäevaüritused rühmades ja…

Loe lisaks

Jaanuarikuu üritused

Kuupäev Üritus Vastutaja 5 Muusikaline meelelahutus „Hüvastijätt kuusepuuga“ 9.05 – 5. rühm 9.30 – 4. rühm muusikaõpetaja 6 Muusikaline meelelahutus „Hüvastijätt kuusepuuga“ 9.05 – 9. rühm 9.30 – 6. rühm 10.10 – 10. rühm 12.00 – 8. rühm muusikaõpetaja 7 Muusikaline meelelahutus „Hüvastijätt kuusepuuga“ 9.05 – 12. rühm 10.00 – 11. rühm 12.00 – 7….

Loe lisaks

Detsembrikuu üritused

  Kuupäev Üritus Vastutaja 1 Rühmade ja lasteaia kaunistamine Jõuludeks   Jõulupäkapiku päev (Toimub igas rühmas eraldi) õppealajuhataja rühmaõpetajad   rühmaõpetajad 2 Ankeet „Personali rahulolu“ direktor 6 Roheline kool Ma olen sinuga Sõpradele kingituste valmistamine jäätmematerjalist 6.12 – 10.12.2021 (lastekodule, eakatele, teiste Tallinna lasteaedade sõpradele, meie lasteaia teistest rühmadest sõpradele)   rühmaõpetajad 8 13.00    Pedagoogiline…

Loe lisaks

Novembrikuu ürituste plaan

Sisekontroll Lapse arengukaardi analüüs (1. osa) Individuaalne töö lastega (ELIIS) Kuup. Üritus Vastutaja 4 Sügispidu 9.45 – 10. rühm 10.30 – 8. rühm Roheline kool Muusikaõpetaja 5 Осенний праздник 9.15 – 12. rühm 10.00 – 11. rühm 10.40 – 7. rühm Roheline kool Muusikaõpetaja 10 Mardipäev 7. ja 11. rühmad Eesti keel kultuuritundides Eesti keele…

Loe lisaks

Septembrikuu ürituste plaan

  Sisekontroll: Rühmade valmisolek uueks õppeaastaks   Kuup. Üritus Vastutajad 1 Liikumise, tervise ja koolispordi teema-aasta soovituslikud tegevussuunad haridusasutustes 2021/22. õppeaastal 10.00  Õuesõppe sportlik-muusikaline  meelelahutus muusikaõpetaja, eesti keele õpetaja, rühmade õpetajad 2 10.30    Mereprügipüüdur 7. ja 11. rühmad Roheline kool eesti keele õpetaja 6 Nädalateema lastega arutamiseks “Mis on loodus ja kuidas saaks seda säilitada“…

Loe lisaks

Maikuu üritused

3 Tervist Edendav Lasteaed 03.05 – 07.05.21 Fotonäitus „Ema ja laps“ Rühmade õpetajad 4 Laste arengukaartide analüüs (2. osa) 17.05.21 Õppetöö analüüs, aruannete koostamine 24.05.21 Töö HEV lastega – analüüs 17.05.21 Rühmade õpetajad logopeed 5 Tervist Edendav Lasteaed Koolitus lastele „Ohutu käitumine veekogu ääres“ (kuu aja jooksul) Ekskursioom „Mere ääres“ (kuu aja jooksul) Eesti keele…

Loe lisaks

Aprillikuu üritused

  Kuupäev Üritus Vastutaja 1 Tervist Edendav Lasteaed: Sportlik-mänguliine üritus. Naljapäev (toimub rühmades) Virtuaalne ekskursioon Eesti Vabaõhumuuseumi: 9.15 8. rühm, 11.45 – 7. rühm Rühmade õpetajad 5 Rohelise Kooli õueprogramm „Mere sõbrad“. Tervist Edendav Lasteaed 05.-09.04 Laste tervisekontroll (kehakaal, mõõtmine) Rühmade õpetajad 6 Fotokonkurss „Mere ääres“ Teatrifestival Mahtra gümnaasiumis (osaleb 12. rühm). Rühmade õpetajad, lapsevanemad….

Loe lisaks