Lasteaed säilitab ja toetab vene kultuuri ning viib ellu laste eesti ühiskonda integreerimise poliitikat.