Pedagoogilise protsessi eesmärgid ja ülesanded: lapse isiksuse arendamine, maailma ja iseenda tundmaõppimise vajaduse kujundamine.

fasdas dfasdf asdf asdf asdf asd f