Lasteaiakohta saab taotleda iseteeninduskeskkonnas. Kõik toimingud saab teha e-keskkonnas.

Kui soovite last panna järjekorda läbi lasteaia, siis lasteaiajärjekorda panemise blankett asub siin

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18