1. veebruar Tervist Edendav Lasteaed

01-05.02.

Vestlus lastega „Kui oled üksinda kodus“


2
. veebruar Küünlapäev“

Roheline Koolkuu jooksul istutatakse rühmades taimi


8. veebruar
Tervist Edendav Lasteaed

08-12.02 Sõbrapäeva meenete ja kaunistuste valmistamine naaberrühmadest

sõpradele kinkimiseks


12
. veebruar Sõbrapäevaüritused rühmades ja meenete kinkimine sõpradele


16
. veebruar Tervist Edendav Lasteaed

Eesti rahvusköök Vastlapäev“


17. veebruar Infotund koolieelikute rühmade õpetajatele “Lapse koolivalmiduskaart”


19. veebruar
Eesti Vabariigi sünnipäev

9.05 – 8. rühm

9.40 – 10. rühm

10.15 – 5. rühm

12.00 – 12. rühm


22. veebruar
Eesti Vabariigi sünnipäev

10.10 – 11. rühm

12.00 – 7. rühm


25
. veebruar 13.00 Infotund


2
6. veebruar Tervist Edendav Lasteaed

Liikumisaktiivsus – eesti rahvamängud „Õues on tore”